Anasayfa

 

12.08.2014


GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA

 

Sağlık Bakanlığı’nın 21/03/2014 tarih ve 622.02 sayılı yazısında Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerince, temel laboratuvar ve radyolojik tetkik hizmetlerinin gezici sağlık aracı içinde verilmesinin uygun olmadığı aksinin tespiti halinde ilgili kişilerin 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahliliat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma

Devamını oku...

 

Yetkili Biyokimya Labratuvarları      (Linkten Güncel labratuvarlar tıklanacak)Sayfadan Biyokimya seçilecek

Yetkili Radyoloji Labratuvarları        (Linkten Güncel labratuvarlar tıklanacak)Sayfadan Radyoloji seçilecek

 
bursa osmangazi ortak sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler raporu
 

 


Gerek işe giriş gerekse de periyodik sağlık muayenesi raporu alan çalışanların bu rapora esas teşkil eden tahlil ve tetkiklerin doğru yerde yapılması için dikkat edeceği hususlar aşağıya çıkarılmıştır.

Ağır Ve Tehlikeli İşler Raporu Alanların Dikkatine

 

Kurumsal  Duyurularımız

İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Tüzüğü Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Maden Ve Taş Ocakları İşletmelerinde Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik Yürülükten kaldıırılmıştır.

Yapı İşlerinde işçi Sağlığı Ve Güvenliği Tüzüğü Yürürlükten Kaldırılmıştır

iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğindeki Son Değişiklikler

iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği(Yeni Taslak Tam Metin)

Belirli Ve Geçici İş İlişkisinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

Çalışan Temsilcisi Seçimi

 

İş  Güvenliği Uzmanlarının,Görev,yetki,Sorumlulukları Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimlerinin Görev,Yetki,sorumlulukları Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Oluşumu

Acil Durum Hazırlık Çalışmaları

İş Hijyeni Yönetmeliği hakkında

ISG Desteğinde Atlanan Bir konu!!!!!

Bursa da  ISG alanında Tahlil ve Tetkik Yapabilecek Yetkili Kuruluşlar

İşe Giriş Periyodik Sağlık Muayenesi Raporu Alanların Dikkatine

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Tüm duyurular

Devamını oku...

 

bursa osmangazi ortak sağlık hizmetleri işyeri hekimi istihdamı

 

İşletmenizin bulunduğu tehlike derecesine ve ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek işyeri hekimi istihdam etmekteyiz.

Devamını oku...

 

İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleri

MADDE 7 – (1) İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır.

Devamını oku...

 

 

Kan ve idrar tahlillerini nerde yapabiliriz?

Kan ve idrar tahlilleri Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş Biyokimya laboratuarlarında yaptırılmalıdır.

Özel Sağlık Kuruluşları Ağır Ve Tehlikeli İşler Raporu Veremez!!

 

osmangaziosgb

Devamını oku...

 

Binaların  yangından korunması hakkında yönetmelik başta olmak üzere ve iş güvenliği mevzuatı gereğince; iş yerlerinde acil durum gerektiren olaylarda yapılacak, müdahale,koruma, arama-kurtarma ve ilkyardım konularının nasıl ve kimler tarafından yapılacağının gösterilmesi..

Devamını oku...

 

Bursa Osmangazi Ortak Sağlık Ve Güvenlik Hizmetleri Eğitim

İşverenlerin, yasalarca öngörülen işçilere sağlık-güvenlik eğitimleri, o işyerinin özel koşullarını öne çıkaran bir eğitimdir. Bu yüzden, öncelikle iş yerinde, işçilerin sağlığını tehdit eden etmenler, kaza riskleri öncelikle değerlendirilmelidir.

Devamını oku...

 

Verdiğimiz danışmalık hizmetiyle, işyerlerinde yasalar çerçevesinde, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin bütün gereklerinin yerine getirilmesini sağlayarak, güvenli bir işyeri ortamı oluşturulmasına katkı sağlamaktayız.

Devamını oku...