Anasayfa

 

Kan ve idrar tahlillerini nerde yapabiliriz?

Kan ve idrar tahlilleri Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş Biyokimya laboratuarlarında yaptırılmalıdır.

 

 

            Biyokimya  Laboratuvarlarında Neler Yapabilir ?

            Hormon, ilaç,idrar ve kan testlerinin yapıldığı laboratuarlardır.

            Mikrobiyoloji  Laboratuvarlarında Neler Yapabilir ?

            Hayvansal ve bitkisel ürünler ile yem,su ve su ürünlerinde mikrobiyolojik analizlerin yanında et türünün tayini için serolojik analizler yapan laboratuardır.

            Mikrobiyoloji laboratuarı kan,,hormon ve idrar tahlili yapabilir mi?

            Bu tahliller mikrobiyoloji laboratuarının konusuna girmez.

            İş sağlığı için yapılması gereken tahlilleri hangi laboratuarda yapılmalıdır?

            Bu tahlillerin biyokimya laboratuarında yapılması gerekir.

            Tahlillerin doğru yerde yaptığımızdan nasıl emin olabiliriz?

            Tahlil sonucu aldığımız laboratuarı sağlık müdürlüğü WEB sitesinden sorgulayarak veya ruhsat fotokopisini muhafaza ederek.

            Ortak sağlık birimleri bu tahlilleri yapabilirler mi?

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli hizmetini sunarlar. Hatta, tahlil ve tetkik hizmetlerinin sunulmasının tespit edilmesi halinde yetkinin askıya alınması bile söz konusu olabilir.

            Yetkili olmadığı halde bu tahlilleri yaptıran kuruluşlara ceza-i müeyyide uygulanır mı?

            Tıbbi tahlil laboratuarlarını düzenleyen 992 sayılı yasanın 9.uncu maddesinde Laboratuar açma yetkisi olmayıp da bu çeşit laboratuar açanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır denilmektedir.

            Personelimizin röntgen filmlerini nerde çektire biliriz ?

            Radyoloji müessesini düzenleyen 3153 sayılı yasanın 1.inci maddesinde sağlık Bakanlığından ruhsatlı kuruluşlarda  radyolojik tetkiklerin yapılabileceği belirtilmiştir.

            Röntgen filmlerini OSGB’lerde çektirebilir miyiz ?

            OSGB’lerin röntgen çekme yetkisi bulunmamaktadır.

            Doğru yerde yaptırdığımızdan nasıl emin olabiliriz ?

             Bursa Sağlık Müdürlüğü web sitesinden sorgulayarak veya Sağlık Bakanlığından alınan ruhsatı muhafaza ederek.

           Aksi takdirde yapılan işlem geçersiz sayılabilir.

            Yetkili olmadığı halde bu tetkikleri yaptıran kuruluşlara ceza-i müeyyide uygulanır mı?

          3153 sayılı yasanın 10.maddesinde bunun tespit edilmesi halinde bu tür yerler o yerin en büyük mülki amirinin emirle hemen kapatılır.

          Kurum olarak tahlil ve tetkikleri nerde yaptırıyor sunuz?

          Gurup şirketimiz olan Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Obiral Osmangazi Biyokimya Radyoloji Laboratuarında yapmaktayız. Yetki belgemize linkten ulaşabilirsinz.