Anasayfa
bursa osmangazi ortak sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler raporu
 

 


Gerek işe giriş gerekse de periyodik sağlık muayenesi raporu alan çalışanların bu rapora esas teşkil eden tahlil ve tetkiklerin doğru yerde yapılması için dikkat edeceği hususlar aşağıya çıkarılmıştır.

1- OSGB’ler işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli hizmeti verme yetkisi ile sınırlı olduklarından tahlil ve tetkik yapamazlar.

 

            2- Tahlil ve tetkikler Sağlık Bakanlığından yetkilendirilmiş laboratuar ve müesseselerde yaptırılmalıdır.

 

            3- Yapılan tahliller kan, hormon, idrar tahlili ise bu tahliller biyokimya uzmanlık alanına girdiğinden Biyokimya Laboratuarlarında yaptırılmalıdır.  Bu tahliller mikrobiyoloji laboratuarlarının uzmanlık alanında bulunmadığından Biyokimya laboratuarların da yaptırılmalıdır. Bu açıdan ruhsata bakmak gerekir.

 

4-      Radyolojik tetkikler ise, Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırılmış müesseselerde yaptırılmalıdır.

 

5-      Mağduriyet yaşanmaması için tahlillerin yapıldığı laboratuarın Biyokimya laboratuar ruhsatı ile akciğer filminin çekildiği müessesenin Radyoloji ruhsat fotokopisi istenilmesi halinden teftişe gelen kişilere sunulmak üzere dosyada muhafaza edilmesi gerekmektedir.

 

6-      Tahlil ve tetkiklerin yapıldığı tıbbi tahlil laboratuarı ile radyoloji müessese ruhsat bilgisi Bursa Sağlık Müdürlüğü web sitesinden sorgulanabilir.

 

Sorgulama adresi

http://www.bsm.gov.tr/index.php?i=17&p=tip_meslekleri_ve_ozel_tani_tedavi_merkezleri_sube_mudurlugu&a=sube_dokumanlari 

güncel labratuvar ve müesese linkten tıklanarak yetkilendirilmiş labratuvar ve müeseseye ulaşılabilirsiniz.

 

7-      Osmangazi OSGB kuruşu olarak bu tahlil ve tetkikleri grup şirketimiz olan Obiral Osmangazi Biyokimya Laboratuarı ile Osmangazi Radyoloji laboratuarlarında yapmaktayız. Obiral web sitesinde yetki belgemiz bölümünde ruhsat tarih ve numaramıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca yukarıda Bursa Sağlık Müdürlüğü sorgulama adresinden sorgulayabilirsiniz.

8-Sağlık Bakanlığı OSGB firmalarının bu tahlil ve tetkikleri yapmasını kesinlikle yasaklamıştır.Ayrıca,Bakanlık yetki belgesi olmadığı halde,bu işlemleri yapanlar hakkında hapis cezası bulunmaktadır.