Anasayfa Mevzuat

 

-A-

Asbestle Çalışanlarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Veya İşyerlerinin Kapatılmasina Karar Vermeye Yetkili Komisyonun Yapısı,Çalışma Şekli Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 -B-

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

Büyük Endüstrtriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında yönetmelik

-C-

-Ç- 

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 -D-

 -E-

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

 

-G- 

Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

Grizulu Ve Yangına Elverişli Ocaklarda Alınması Gerekli Tedbirler Hakkında Yönetmelik


Gemi Adamlarının İkamet Yerleri,Sağlık Ve İaşelerine Dair Yönetmelik

-H-

 

-İ-

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İş Sağlığı Ve Güvenlik Kurulları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

İşyeri Hekimi  Ve Diğer  Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

  İşyerlerinde İşin Durdurulmasına  Dair Yönetmelik

  

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği

İş Hijyeni Ölçüm,Test Ve Analiz Labratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği

  

-K-

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

 -M-

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği

Milli Savunma Bakanlığı İş,Sosyal Sigorta,İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Müfettişleri Ve İşyerleri Teftiş Yönetmeliği

 -Ö-


P-

 -R-

 -S-


Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

 Sanayi, Ticaret, Tarım Ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği


 

 -T-


 Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

Tozla Mucadele Yönetmeliği

-U-

Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

-Ü-

 ÜÜ

 

 -Y-


Yapı İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği